Logo Dancontact
Office people

Hvad koster det?

Det afhænger af opgaven, så derfor kontakt os for yderligere information, hvor vi så kan få en snak om, hvilket job I gerne vil have os til at udføre.

Bliver man enige om et samarbejde, laver vi først et udkast til kontrakt, hvor de aftalte ting er skrevet ned omkring samarbejdet. Dancontact telemarketing laver udkastet og sender det til godkendelse hos kunden, og ved enighed, kan begge parter skrive under, og samarbejdet kan derefter begynde i henhold til kontrakten.

Pr 15.9 2007 har vi indført denne politik, at der ved alle arbejder uanset størrelse skal laves en kontrakt, så begge parter er sikret.

En kontrakt vil som hovedregel indeholde: Navn og adresse på samarbejdsparterne, starttidspunkt, varighed, pris og diverse ting som parterne har aftalt foruden de ovennævnte.

Dancontact Telemarketing • Slotssøvejen 22 • 6000 Kolding• Danmark • Tel.: 00 45 48441862 • dancontact@mail.dk

Design: ThomsenMedia